Optymizm personelu i optymistyczne wychowanie dziecka

 Jak wielu innych zachowań dzieci optymizmu uczą się obserwując zachowania i reakcje rodziców, osób dorosłych. Optymistycznym nastawieniem charakteryzują się osoby z wysokim poczuciem własnej wartości, szanujące siebie i innych, życzliwe i aktywne. Optymiści mają świadomość kontroli nad swoim życiem i potrafią radzić sobie w trudnych sytuacjach. Żeby wychować dziecko na optymistę trzeba pozwolić mu działać i nie zniechęcać go do podejmowania wyzwań; wzbudzić w nim przekonanie, że jego decyzje są ważne, że ma ono realny wpływ na sytuacje, które dzieją się w jego życiu.

Psycholog Maria Ziemska wyraża przekonanie, że należy wykazywać się czterema postawami, które umożliwią dzieciom prawidłowe kształtowanie osobowości. Postawą akceptacji, współdziałania z dzieckiem, dawania rozumnej swobody i uznawania praw dziecka. Takie właśnie postawy charakteryzują nasz personel

Poza tym wystrzegamy się błędów, przed którymi przestrzegają psycholodzy.

Nie chwalimy przesadnie, gdyż dziecko i tak czuje, że nie wywiązało się z zadania i przestanie nam ufać;
Nie odtrącamy, gdyż dziecko które nie znajdzie pozytywnych uczuć i przejawów sympatii zacznie się obwiniać i straci poczucie własnej wartości. „Zimny chów” jest nie dla nas.

Nie wyręczamy, gdyż samodzielności można nauczyć się tylko wtedy gdy się czegoś spróbuje. Umożliwienie dziecku działania daje mu szansę na zobaczenie pozytywnego efektu końcowego. Z nastawieniem „prędzej czy później wszystko mi się uda, muszę tylko bardziej się postarać”, pesymizm w dorosłym życiu nie będzie mu groził.