PLAN DNIA

7.00 do 8.30
Oczekiwanie na dzieci, zabawy dowolne wg indywidualnych potrzeb maluchów, praca indywidualna z dzieckiem

8.30 – 9.00
Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, śniadanie, mycie zębów

9.00 – 9.45
Zajęcia dydaktyczne

9.45 – 10.00
Gimnastyka ogólnorozwojowa

10.00 – 11.00
Zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego

11.00 do 12.00
Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy w ogrodzie, spacery, zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze, uprawianie przedszkolnego ogródka

12.00 – 12.45
Przygotowanie do obiadu, obiad

12.45 – 14.00
Relaksacja, zabawy wyciszające, muzykoterapia, czytanie bajek, odpoczynek

14.00 – 15.00
Zajęcia dodatkowe/ praca metodą M. Montessori

15.00 – 15.30
Podwieczorek

15.30 – 17.00
Zabawy w języku angielskim, zabawy dowolne, dodatkowe zajęcia dydaktyczne, odbiór dzieci z przedszkola, koła zainteresowań