Wielojęzyczność i Wielokulturowość

Nasze przedszkole uważamy za językowe, ponieważ każde dziecko mówi w swoim indywidualnym języku. W związku z tym języków w naszym przedszkolu jest tyle, ile jest dzieci.

Obecnie nauczamy języka polskiego (m.in. zajęcia logopedyczneJ) angielskiego i niemieckiego.

Ponieważ uważamy, że nie istnieje jedna idealna metoda nauczania języka obcego, stosujemy indywidualne podejście do dziecka, określane przez jego wiek, temperament, styl uczenia się i predyspozycje językowe.

Wykorzystujemy najczęściej metodę reagowania całym ciałem (TPR – Total Physical Response), ale uzupełniamy ją wieloma innymi.

TPR stawia na pierwszym miejscu zrozumienie i odtworzenie sposobu w jaki dzieci
uczą się języka ojczystego dzięki czemu nauka nie jest stresująca.

W ten sposób w przedszkolu staramy się stworzyć sytuację podobną do tej
z domów dwujęzycznych, gdzie jeden członek rodziny posługuje się innym językiem, a drugi członek rodziny innym językiem, a dziecko bez wysiłku „uczy się” obu tych systemów i zaczyna się nimi bezbłędnie posługiwać.

Przedszkolak poznaje język angielski przy okazji zajęć ruchowych: gier, zabaw, tańca i śpiewu, angażujących zarówno lewą i prawą półkulę mózgu oraz zapewniających tym samym prawidłowy rozwój poznawczy. Język ojczysty jest rzadko używany a znaczenie jest przekazywane poprzez zachowanie i rozumienie z kontekstu. Struktury gramatyczne i słownictwo są ważniejsze od innych obszarów języka. Rozumienie jest pierwotne w stosunku do mówienia (podobnie jak w procesie uczenia się języka ojczystego), dlatego nie wymaga się od uczniów, aby mówili, aż do momentu, w którym poczują się na to gotowi. Takie podejście pomaga przełamać strach przed mówieniem. Postęp ucznia jest oceniany na podstawie obserwacji jego zachowania i motywacji, czyli jak wiele potrafi wykonać i zrozumieć.

Praca dzieci z językiem angielskim występuje w modułach:

  1. Fun Time – gry i zabawy ruchowe dzieci wprowadzające nowe słownictwo i zwroty;
  2. Story Time – dzieci poznają nowe zwroty słuchając ciekawych historyjek obrazkowych;
  3. Drama Time – wykorzystując poznane słownictwo i zwroty dzieci są aktorami w teatrze kukiełkowym;
  4. Song Time – czas poświęcony na śpiewanie piosenek;
  5. Art Time – w różnych formach plastycznych dzieci rozwijają swoje zdolności artystyczne poznając nazwy przedmiotów, prostych zwrotów i zdań w języku angielskim;
  6. Travel Time – dni podróży po świecie, dzieci poznają zwyczaje i zabawy rówieśników z krajów anglojęzycznych;
  7. Party Time – okolicznościowe imprezy i święta obchodzone w przedszkolu;

W grupie czterolatków dodatkowo korzystamy z  metody imersji językowej.

Dzieci spędzają część pobytu w przedszkolu używając – lub mając bezpośredni kontakt z językiem – „zanurzone” w nim, słyszą go w trakcie czynności codziennych, takich jak zabiegi higieniczne, jedzenie, czy sprzątanie, bawią się w nim, poznają bajki i opowiadania, czytają książeczki, wykonują prace plastyczne, śpiewają, rozmawiają o przyrodzie, swoim otoczeniu, rytmie dnia, zabawie i wypoczynku.

Takie całkowite „zanurzenie się” (immersja) w obcym języku już we wczesnym dzieciństwie buduje długotrwałe podstawy językowe. Dzieci w zasadzie nie uczą się, lecz doświadczają języka w prawdziwych sytuacjach życiowych.

Równie istotną informacją jest fakt, iż dzieci w wieku przedszkolnym, przyswajają język wyłącznie pamięciowo, poprzez działanie “tu i teraz”, zatem im częstszy mają kontakt z językiem, tym lepiej.

Zalety uczenia się języków metodą immersji językowej od jak najmłodszych lat: 

  • nie istnieje potrzeba dowożenia dziecka na dodatkowe kursy językowe (oszczędność czasu i pieniędzy); dodatkowo, dziecko czuje się bezpiecznie w otoczeniu przedszkola, gdzie przyswaja język ze znanymi mu nauczycielami i rówieśnikami w dużo większym i skuteczniejszym wymiarze
  • dzieci mają wrodzone zdolności do nieświadomej nauki, w szczególności języków obcych, na wczesnym etapie rozwoju – do ich aktywowania wystarczy ruch, śmiech, działanie i radość, a to już przecież nie nauka, tylko świetna zabawa!
  • korzyść długoterminowa: biegła znajomość jednego lub dwóch języków obcych w przyszłości znacząco ułatwia zdobycie lepszej pracy.

Uczenie się języka obcego we wczesnym wieku rozwija drogi w korze słuchowej mózgu dziecka i silnie stymuluje rozwój ogólnej inteligencji, przez co daje szansę dziecku na lepsze wykorzystanie swojego potencjału, który do szóstego roku życia jest w dużej mierze nieograniczony.

Nauka angielskiego we wczesnych latach dzieciństwa sprawi, że dziecko
polubi ten język. Łatwiej też będzie mu odnieść sukces podczas szkolnych lekcji angielskiego.

Różnorodność kulturowa oraz językowa stanowi poważne wyzwanie dla edukacji, ale niesie też wiele możliwości. Komisja Europejska od dłuższego czasu, przywiązuje ogromną wagę do nauczania języków obcych i wymiany międzynarodowej uczniów.

Działania związane z promowaniem nauki języków obcych i różnorodności kulturowej – stanowią integralną część naszego programu nauczania.

Dlatego też współpracujemy z międzynarodową organizacją AIESEC, która od ponad 66 lat realizuje program praktyk i wolontariatów. Przyjmując studentów z różnych stron świata na praktykę do przedszkola rozbudzamy w dzieciakach chęć poznawania innych kultur, a przez to mobilizujemy do nauki języków obcych.